ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการวิทยาลัยในโรงงาน

0

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ ตามโครงการวิทยาลัยในโรงงาน ระหว่างวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์และบริษัทแมนเอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

1

2

3

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช