ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอน (อศ.กช.) ระดับ ปวช. 1/2562

0

ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ระดับ ปวช. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคเรียนที่ 1/2562

1

2

3.1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช