โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ณ ชุมชนบ้านรำแดง

0

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว ครูชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพในชุมชน นำคณะทำงาน ออกประสานงาน สำรวจพื้นที่และทำข้อตกลงกับตัวแทนนักเรียน โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ณ ชุมชนบ้านรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช