เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรด้านอาหารในเรือเดินทะเล

0

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรด้านอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ณ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร โดยมีนางปนัดดา กิตติวงศ์วรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และคณะ นายพงษทร คงลือชา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคนประจำเรือ บริษัทโทริ เซน (กรุงเทพ) จำกัด และนางวิศวาณี ไชยวัฒนสกุล ประธานบริษัทจัดหางาน TSTC ไทย จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรด้านการประกอบอาหารในเรือ เป็นการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช