พบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา การทำกิจกรรมในคาบกิจกรรมเสริมหลักสูตร

0

เช้าวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ขึ้นพบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา ชี้แจงและนัดหมายการทำกิจกรรมในคาบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช