ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนและให้คำปรึกษา

0

ภาคเช้าวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และคณะติดตาม ได้มาเยี่ยมเยียนและให้คำปรึกษา รับฟังการสรุปข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในประเด็นท้าทายการพัฒนาสถานศึกษา และเยี่ยมชมสภาพจริงของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในการนี้ ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตัวแทนครูและตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช