เลื่อนระดับสมาชิก อกท.ระดับหน่วยเป็นสมาชิกระดับภาค ภาคใต้

0

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท สมาชิก อกท.หน่วยปัตตานี อทก.หน่วยนราธิวาส และอกท.หน่วยพรานทะเล ในการเลื่อนระดับสมาชิก อกท.ระดับหน่วย เป็นสมาชิก อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วย นายกรีฑา ดิษโสภา ครูชำนาญการพิเศษ และนางประมุข เอี้ยวสุข ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยพรานทะเล คณะกรรมการ อกท.หน่วยพรานทะเล เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช