ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562 ระดับ ปวส. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ รุ่นที่ 7

0

เมื่อบ่ายวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะครูหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562 ระดับ ปวส. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ รุ่นที่ 7 ตามโครงการวิทยาลัยในโรงงาน ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกันระหว่าง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และบริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด โดย คุณมานะ ศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และครูฝึกในสถานประกอบการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยอดขุนพล บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด จังหวัดสงขลา

1

2

3

5

6

7

8

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช