ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

0

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนายกิตติรัตน์ ทับทวี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายประยูร เฉิดฉิ้ม ครูผู้รับผิดชอบโครงการชีววิถีฯ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ประเภทที่ 2 ครู บุคลากรทางการศึกษานำไปใช้และขยายผลดีเด่น ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช