โครงการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

0

เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะครูที่รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงเพื่อความยั่งยืน (ระยะเร่งด่วน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวฯ แก่คณะผู้ติดตามจากสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา นำทีมโดย นายสกุลชัย ลัพกิตโร ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ และเยี่ยมชมพื้นที่ในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2.1

2.2

2.3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช