ตัวแทนนักศึกษาที่เข้ารับการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

0

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายประยูร เฉิดฉิ้ม หัวหน้าโครงการชีววิถีฯ นำนายพลวัชร คังคะมะโน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตัวแทนนักศึกษาที่เข้ารับการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามความร่วมมือ กฟผ. และ สอศ.ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปี 2562 ประเภทที่ 3 นักศึกษาปัจจุบันนำไปใช้ได้และขยายผลดีเด่น ต้อนรับและรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ซึ่งนำทีมโดยนายนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และคณะ พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านการเพาะปลูก ด้านการปศุสัตว์ ด้านการประมง และด้านการทำผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ (EM) ณ บ้านเนินพิชัย ต.ท่าช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1

2

3.1

3

5

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช