กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ฯ ครั้งที่ 1

0

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายกิตติรัตน์ ทับทวี ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และนายสุธี บัวหนู หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ได้นำนักเรียนนักศึกษา จำนวน 22 คน ร่วมพัฒนาบริเวณต่างๆ ภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2.1

2

3

4

5

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช