จับกุ้งขาวเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อกุ้ง ในกิจกรรมครั้งเป็นการสร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้

0

เช้าตรู่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดยนางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ทีมงานครูและนักศึกษาที่เลี้ยงกุ้ง ได้จับกุ้งขาวเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อกุ้ง ในกิจกรรมครั้งเป็นการสร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา และเป็นการฝึกให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เสียสละ และเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

1

2

3

5

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช