Sabah, Malaysia​1

0

ภาคเช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำผู้บริหาร ครู และนักศึกษาจาก Polytechnic Sandakan Sabah, Malaysia เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผสมเทียมปลา การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก การแปรรูปอาหาร การทำน้ำนมข้าวโพด การทำลูกชิ้นไก่ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และในภาคบ่ายนำคณะจากมาเลเซียชมการเพาะเลี้ยงกุ้ง ณ ศรีสงขลาฟาร์ม อ.สิงหนคร จ.สงขลา​ และเข้าเยี่ยมการเลี้ยงสัตว์น้ำผสมผสานแบบพอเพียง ของคุณชาญวิทย์ รัตนชาติ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

1

15

3

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช