เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเลี้ยงไรแดง

0

ภาคเช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำผู้บริหาร ครู และนักศึกษาจาก Polytechnic Sandakan Sabah, Malaysia เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเลี้ยงไรแดง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา) อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช