เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

0

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสมชาติ ชูมาก ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายพงศ์เทพ สุวรรณโณ หัวหน้าแผนกวิชาการเดินเรือ นางสุธาสินี คงทอง ครูแผนกวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ และนางพชรภัทร สุธารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ พร้อมตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ณ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง

1.1

1

2

3

4

5

7

8

9

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช