มอบดอกไม้ร่วมยินดี ผอ.เสริมศักดิ์

0

เช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้พบปะและกล่าวลาคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล ในการนี้มีนายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ท่านใหม่ นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาและคณะ นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาและคณะ นายสมพงษ์ จตุทอง อดีตผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นายสุเทพ สังวาลย์ อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์และครอบครัว ตัวแทน อศจ.สงขลา นายมงคล บุญชุม อดีตประธาน กกต.สงขลา และตัวแทนนักเรียนกลุ่ม อศ.กช. มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกให้แก่ ดร.เสริมศักดิ์ ต่อจากนั้นได้มีการมอบดอกไม้และบันทึกภาพร่วมกัน ก่อนเดินทาง ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1.0

1.1

1.2

1

2.1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

20

22

23

24

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช