พบปะพูดคุยกับคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

0

เมื่อเช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้พบปะพูดคุยกับคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ในการนี้มี ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล นางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาและคณะ นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาและคณะ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับท่าน ผอ.สมชาย ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

4

5

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช