ระบบ IOT กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

0

เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ เรื่องระบบ IOT กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบ SMART FARM มีนายกรีฑา ดิษโสภา ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นคณะครูที่สนใจ จำนวน 10 คน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 58 คน โดยมี ดร.อภิชาติ สังข์ทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา และนายนิธิวัฒน์ บางเสน ผู้จัดการบริษัท อควาติก คอลโทรล จำกัด เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

79116713_1488317071347863_3388064163807887360_o

73117780_1488315101348060_4663854400601587712_o

74647544_1488314671348103_6892625656207638528_o

74785080_1488315638014673_576167637965340672_o

77295840_1488318411347729_6309937463318020096_o

77330117_1488318364681067_3861413716385857536_o

78113641_1488319538014283_529292790098558976_o

78127033_1488315794681324_5362338966240493568_o

78162024_1488315868014650_3273671163032633344_o

78171636_1488316354681268_2693662952426307584_o

78176150_1488314091348161_4572849210445004800_o

78259119_1488319368014300_2222893876329316352_o

78303409_1488319474680956_2777078162276745216_o

79080611_1488318721347698_5188849856877166592_o

79100058_1488313774681526_8614285304221663232_o

79311705_1488315944681309_5548203744694370304_o

79315321_1488314078014829_2216091137758724096_o

79376454_1488314814681422_2183320082023710720_o

79541194_1488314968014740_2333182194039652352_o


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช