เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

0

เมื่อบ่ายวันที่ 3 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นายณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางสาวธนกร ห้วยห้อง ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง ครูฝึกสอนแผนกวิชาการเดินเรือ และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรืิอ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา

1

3

4

5

6

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช