ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายเจริญ ไชยสวัสดิ์

0

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายกิตติรัตน์ ทับทวี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ณ ห้องประชุมม่วงงาม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

1

2

3

4

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช