ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

0

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาการเดินเรือ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และร่วมจัดนิทรรศการ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี และการเรียนการสอนสาขาวิชาการเดินเรือ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

1

2

4

5

7

8

9

10

11

12

13

3

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช