ร่วมการประชุมวิชาอกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 41

0

10 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (อกท.หน่วยพรานทะเล) ร่วมการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 41 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดสตูล โดยผู้อำนวยการสมชาย ท่าตะเคียน ประธานอำนวยการ อกท. หน่วยพรานทะเล พร้อมคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการ อกท. หน่วยพรานทะเล และสมาชิก อกท. หน่วยพรานทะเล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยจะมีประกวด แสดง และการแข่งขันทักษะต่างๆ การเลื่อนระดับสมาชิก อกท.ระดับภาค ภาคใต้ การมอบเกียติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ทั้งนี้ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การของสมาชิก ดำเนินงานโดยสมาชิกเพื่อสมาชิก ถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากการได้ปฏิบัติจริง ดังคติพจน์ อกท. ที่ว่า “เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม”

1

2

3

4

4.1

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช