เข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์

0

เมื่อเช้าวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการ นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์ ครูชำนาญการ และนายสมชาติ ชูมาก ครูชำนาญการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 41 โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบ ณ เวทีกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1

2

3

5

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช