งาน อกท.ระดับภาค 2562

0

เย็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์ อกท. ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 41 ณ เวทีกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1

2

3

4

6

7

8

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช