รายงานผลการประกวด

0

แบบสรุปรายงานผลการประกวด แสดง และแข่งขันทักษะต่างๆ ในงานการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 41
ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช