เข้าร่วมการแข่งขันการสัมมนาผลงานวิจัย

0

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมการแข่งขันการสัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์และประมง ประเภททีม เรื่อง “การเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน” ผลการประกวด นางสาวกนกวรรณ เจนสกุลไพศาล นายภานุสรณ์ พานิช และนายกิตติศักดิ์ หวันตะหา หน่วยพรานทะเล ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 41 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช