นำสื่อดีวีดีละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

0

ช่วงบ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา13.00 น. นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้นำสื่อดีวีดีละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม มาขยายผลสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจต่อปัญหาการทุจริตแก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช