ส่งผลงานร่วมเข้าประกวด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

0

ยินดีกับความสำเร็จ กับตัวแทนวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งผลงานร่วมเข้าประกวด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ระหว่าง 10-12 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง “คลอเรลลาเพื่อการผลิตไรน้ำนางฟ้า” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นักประดิษฐ์
1. นายทินภัทร สังข์เพชร์
2. นายพลวัชร คังคะมะโน
3. นายธนภัทร แก้วภิบาล
4. นายธนกรณ์ คูบุรัตน์
5. นายธันวา อินทร์อ๋อง
ุ6. นายพีระพัฒน์ ขุนทองจันทร์
7. นายณัฐดนัย มีเย็น
ครูที่ปรึกษา
1. นางพัชริดา ขำขจร
2. นางสาวเยาวลักษณ์ แกมกุม
3. นายอภิรักษ์ จันทวงศ์

1

2

3

4

5

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช