ส่งผลงานร่วมเข้าประกวด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

0

ยินดีกับความสำเร็จ กับตัวแทนวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งผลงานร่วมเข้าประกวด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ระหว่าง 10-12 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยส่ง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. เรื่อง “กระบวนการผลิตคลอเรลลาผงสำหรับไรน้ำนางฟ้า” ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
ผู้จัดทำโครงงาน
1. นายธันวา อินทร์อ๋อง
2. นายพีระพัฒน์ ขุนทองจันทร์
3. นายณัฐดนัย มีเย็น
ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวเยาวลักษณ์ แกมกุม
2. นางพัชริดา ขำขจร
3. นายอภิรักษ์ จันทวงศ์

1

2

3

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช