พูดคุยประจำวัน

0

เช้าวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้กล่าวชมเชยและให้กำลังใจแก่คณะครูที่ฝึกซ้อมทักษะ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 41 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล และนักเรียนนักศึกษาที่เข้าแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และการจัดการเรียนการสอนให้เป็น Smart Farm รวมถึงการพัฒนาวิทยาลัยฯ (Big Cleaning Day)

1

2

3

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช