ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

0

เมื่อบ่ายวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนางานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และกิจกรรมพี่น้องสุขสันต์สานสัมพันธ์วันปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

3

4

5

7


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช