ร่วมพัฒนาวิทยาลัย

0

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายกิตติรัตน์ ทับทวี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้นำนักเรียนนักศึกษา จำนวน 16 คน ร่วมพัฒนาบริเวณต่างๆ ภายในบริเวณเรือนเพาะชำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

4

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช