ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

0

เช้าวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสุธี บัวหนู หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ได้พบปะกล่าวชมเชยการมาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง รวมถึงการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ต่อจากนั้น นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเข้าประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ทันกับยุค 4.0 และการก้าวสู่ Smart Farmer ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

4

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช