พบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา

0

เช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางประมุข เอี้ยวสุข ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา และกล่าวขอบคุณ คณะครูผู้ฝึกซ้อมทักษะ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 41 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

4

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช