เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

0

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นายประยูร เฉิดฉิ้ม ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ณ โรงเรียนจะนะวิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา

1

2

3

4

5

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช