ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

0

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางพชรภัทร สุธารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นายสมชาติ ชูมาก ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนางสาวกานดา เหลาะโต๊ะหม้น เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ณ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา

1

3

4

5

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช