เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

0

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนายกิตติรัตน์ ทับทวี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์ ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนางสาวสุธาสินี คงทอง ครูแผนกวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ณ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก อ.เมือง จ.สงขลา

1

2

3

6

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช