เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

0

เมื่อบ่ายวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในการนี้ นายมนัส สุวรรณพงษี ตำแหน่งประธานกรรมการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

4

5

6

7


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช