กิจกรรมวัน Christmas

0

เช้าวันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมวัน Christmas โดยแผนกสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษและนักศึกษาแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

4

5

6

7

8

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช