ร่วมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา

0

เช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ ตัวแทนจากโรงเรียน ชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน อศกช. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ประธานกรรมการ นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา รองประธานกรรมการ นางสาวพนิดา ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ กรรมการ นายธราเทพ นาคเผือก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ กรรมการ และนายธีระ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา กรรมการและเลขานุการ ในการประเมิน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช