ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนและปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ทางวิทยาลัยฯ จึงขอหยุดเพิ่มเติมอีก 2 วัน คือวันที่ 2 -3 มกราคม 2563และจะมีการสอนชดเชย ในวันเสาร์-อาทิตย์

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
เรื่อง หยุดการเรียนการสอนและปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ทางวิทยาลัยฯ จึงขอหยุดเพิ่มเติมอีก 2 วัน คือวันที่ 2 -3 มกราคม 2563 และจะมีการสอนชดเชย
ในวันที่เสาร์-อาทิตย์ 18-19 มกราคม 2563

11