วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส.

0

วันที่ 7 - 10 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. เรื่อง “กระบวนการผลิตคลอเรลลาผงสำหรับไรน้ำนางฟ้า” สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง “คลอเรลลาเพื่อการผลิตไรน้ำนางฟ้า” และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชีวภาพสำหรับการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม” จำนวน 3 ผลงาน เข้าร่วมประกวดในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ท่านประธานได้เดินเยี่ยมชมบูทแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

1

2

3

5

6

7

8

9

11

12

13

15

16

17

18

19


 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช