เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา) อ.เมือง จ.สงขลา

0

เมื่อภาคเช้าวันที่ 9 มกราคม 2563 นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา) อ.เมือง จ.สงขลา

1

19

20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช