ขอแสดงความยินดีในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 8

0

10 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ลำดับที่ 7 จาก 35 ทีม ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชีวภาพสำหรับการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม” จากการเข้าร่วมประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

1

2

3

4

5

6

13

14

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช