เข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนถาด ในงาน "อาชีวะส่งความสุข วัดพัฒนาประชาคม" ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

0

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นายฉัตรชัย ซ้ายเกลี้ยง ครูชำนาญการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำนักเรียนนักศึกษา จำนวน 2 คน คือ นายธีราพร สิทธิรักษ์ นักรียนชั้น ปวช.3 และนายเอกรัฐ แก้วยอดทอง นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนถาด ในงาน "อาชีวะส่งความสุข วัดพัฒนาประชาคม" ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

1

2

3

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช