สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถนะร่างกาย ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

0

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถนะร่างกาย ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช