การติดต่อวิทยาลัย

 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

57/7 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100

โทร. 0-7433-3202 โทรสาร 0-7433-3525

www.tfc.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 tabinfo2563

 

tabinfo2563