ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ 
 เรื่อง การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562 
นักเรียนชั้น ปวช.3 สอบวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
นักศึกษาชั้น ปวส.2 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
สนามสอบ  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
ตั้งแต่เวลา 08.00 -​ 15.30 น.

1
2