มอบตัวนักศึกษาเดินเรือ (โควตา) 2563

0
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกิตติรัตน์ ทับทวี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1
2.1
4
9
13
15
16
20
10
12
21
24
25
27
29
30
33
32
39
40
42
52
51
53
54
56
60
28
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช